BRANDING

פיתוח זהות עיצובית למותג
בהתאם לקהל היעד הרלוונטי
ולערכי היסוד של המותג.
בניית ספר מותג המגדיר את השפה
הוויזואלית של המותג קדימה

DIGITAL

בניית חומרים דיגיטליים
בהתאם למטרה הפרסומית של
המותג ולשפה שלו

PRINT

עיצוב אלמנטים משלימים
לדפוס. סגירת התוצרים
בהתאם להוראות סגירה

WEB

עיצוב אתרים בהתאם לאפיון
Halo Design
Branding Studio