ABUDI
Recruitment Campaign

קמפיין גיוס עובדים לחברת “פרומו עבודי”.

הקמפיין מתבסס על איתור קהל היעד

ובניית קונספטים עיצוביים לבחירת הלקוח

ABUDI
Recruitment Campaign

העיצובים השונים הותאמו לפרסומי דיגיטל שונים
ובהתאם לרשתות החברתיות במטרה לזקק את
קהל היעד הרלוונטי

Halo Design
Branding Studio